Sigurd Swane

Et arbejdsdokument
om kunstneren

Velkommen til denne side, som er tænkt som et arbejdsredskab for Lise Foghs forskning om maleren Sigurd Swane, og til deling af arbejdet med andre Swane-forskere. Desuden som almindelig oplysning til personer med interesse for Sigurd Swane.

   

Sigurd Swanes liv Familie Udstillinger Digte mm Se kunsten Mere information Om Kontakt

Sigurd Swane - hans liv

Sigurd Swane (1879-1973) er en af de betydelige danske malere fra det 20. århundrede. Han var med til at bringe modernismen til Danmark.

Sigurd Swane var en meget produktiv kunstner. Han malede både portrætter, landskaber og opstillinger, og han var medlem af datidens vigtige kunstnersammenslutninger, Den Frie og Grønningen.
Samtidig skrev han livet igennem digte, og han udgav syv digtsamlinger.

Sigurd Swane levede et langt liv – han blev næsten 94 år. Jeg har udarbejdet en liste over de vigtigste begivenheder i hans liv til gavn og glæde for alle interesserede.
Send gerne rettelser til mig, som jeg så vil dele her.

Hent biografien for Sigurd Swane.

Familie

Alle syv familiemedlemmer var kunstnere, og de levede – mere eller mindre godt – af deres kunst. Især er det bemærkelsesværdigt, at det lykkedes for Christine Swane at ernære sig som kunstner i en tid, hvor kvindelige kunstnere havde svært ved at opnå anerkendelse.

Udstillinger - 1903-2016

Sigurd Swane var meget aktiv og flittig med at udstille – mindst én gang om året. Det var desuden nødvendigt for at sælge malerierne, som jo var familiens vigtigste indtægtskilde.

Her kan du hente en liste over de mange udstillinger, han har deltaget i - både fællesudstillingerne, separatudstillingerne og de mange gange, hvor han udstillede sammen med sin familie.

Hent listen over Sigurd Swanes udstillinger.

Se kunsten

Malergården, Swane-familiens kunstnerhjemsmuseum

Kunstnerhjemmet Malergården er åbent i sommerhalvåret fra maj til oktober.

Malergården ligger i Odsherred. Adressen er:
Plejerupvej 10, Plejerup, 4571 Grevinge.

Malergården blev åbnet som museum i 2005. Datteren Gerda Swane testamenterede gården til Odsherreds Kunstmuseum, men nåede lige akkurat ikke at se museet åbnet, før hun døde i 2004.
Til gengæld blev sønnen Henrik Swane boende på Malergården indtil sin død i 2011.
I 2012 blev Malergården – sammen med Odsherred Kunstmuseum – lagt sammen med andre museer til Museum Vestsjælland.

Se mere:

I 2016-17 var der en stor udstilling af Sigurd Swanes kunst,
udstillingen Sigurd Swane — Maleri. Den blev vist på de tre museer, der havde skabt udstilllingen, nemlig Odsherreds Kunstmuseum, Øregård Museum og Museet for Religiøs Kunst fra september 2016 til februar 2017.

I forbindelse med udstillingen er der indspillet en video om Sigurd Swane og udgivet et katalog.

Odsherreds Kunstmuseum (og Museum for Vestsjælland) har produceret en interressant podcast om Sigurd og Christine Swane og deres liv som kunstnere, sammen og hver for sig. Den blev produceret i forbindelse med udstillingen Veje til det gode kunstnerliv i 2019. Det er en samtale mellem kunsthistorikerne Britta Tøndborg og Jesper Knudsen. Find podcasten.

I 2020 er der kommet en ny spændende historie i serien Samtaler med Fortiden. Den hedder 'Besat og befriet' og handler denne gang især om de tre børn i familien Swane: Hanne, Henrik og Gerda.
Den er sammensat og fremført af Jesper Sejdner Knudsen, kunsthistoriker og museumsinspektør ved Museum Vestsjælland og Simon Vagn Jensen, teaterleder på Odsherred Teater.
Den foreligger både som video og podcast (dvs kun lyd).
Find udsendelsen her:
https://www.vestmuseum.dk/Default.aspx?Id=1579
eller direkte på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=0chOZHEMcjQ&feature=youtu.be

Museer med Swanes malerier

Sigurd Swane var en meget produktiv maler, sommetider malede han tre billeder om dagen. Man mener, at hans samlede produktion er på 5.000-8.000 billeder.

Man kan finde hans malerier på mange danske kunstmuseer, fx:

Desuden findes hans værker i mindre omfang på mange andre danske museer, jvf listen:

Hent listen over Sigurd Swanes malerier på danske museer.


To af Sigurd Swanes portrætter af Agnete Swane


Sigurd Swane malede mange landskabsmotiver. Maleriet th er "Jakobs drøm", et motiv han malede 11 gange.

Digte mm

Foruden at male, skrev Sigurd Swane også digte og andre tekster.
Her er en oversigt over de værker, han har fået udgivet:

Digtsamlinger

 • Skyer, 1912
 • Templet, 1918
 • Tiden, 1925
 • Sange i Ørkenen, 1926
 • Under skiftende Himmel, 1929
 • Mens Årene gik, 1942
 • Udenfor Vejen, 1945

Desuden har han oversat digtsamlingen Les fleurs du mal af Charles Baudelaire. Den udkom i 1921 med titlen Syndens Blomster. Den blev genudgivet i 1963.

Bøger og artikler
Sigurd Swane var en aktiv debattør i dagens spørgsmål, fx kommenterede han tit bygge- og restaureringsprojekter i København.

Af udgivelser kan nævnes følgende:

 • Skolesag og statsstyre, klassejævning og fred - et indlæg i dagens og fremtidens spørgsmaal, 1923
 • Kai Nielsens Kunst - En Omvurdering. Strejflys over Kritik og Museumsforhold, 1925
 • Lidt om kunst, Kolding, 1937
 • Niels Larsen Stevns - figurbilleder og kompositionsudkast, 1938
 • Maleren Kristian Kongsbøll, 1939
 • Jens Hansen-Aarslev - En Kunstnerskæbne, 1942
 • Kristian Kongsbøll 1880 – 1913, 1943
 • Rejseminder, Set og tænkt, 1946

Desuden har han skrevet sine erindringer, som imidlertid aldrig blev udgivet. De ligger i håndskrift på det Kongelige Bibliotek. Ligeså en række dagbøger og notater fra de studierejser han tog på i sine unge dage.

Litteratur om Sigurd Swane

Der er ikke skrevet en egentlig monografi om Sigurd Swane, men hans liv og kunst er behandlet i de kataloger, som er udgivet i forbindelse med større udstillinger, især efter hans død.

I forbindelse med Swane-udstillingen i 2016-17 er udgivet værket Sigurd Swane - Maleri, redigeret af Sidsel Maria Søndergaard, Lotte Nishanthi Winther og Britta Tøndborg. Det er udgivet af de tre museer, Øregaard Museum, Odsherreds Kunstmuseum og Museet for Religiøs Kunst.

Den allerførste tekst om Sigurd Swane udkom i 1932 i Tidsskriftet Vor Tids Kunst nr. 8 skrevet af Poul Uttenreitter.

Familien Swane er alligevel meget kendt, blandt andet takket være Gyda Uldall, som producerede to videoer, "Swanernes Hus" og "99 års fødselsdagen", som blev udsendt på DR i 1988 og 1992 og fik stor udbredelse.

I 2000 udgav hans datter Gerda Swane bogen: "Swanerne på Malergården", som skildrer livet, som hun oplevede det på Malergården og på de mange rejser til Spanien og Portugal. Bogen udkom på forlaget Gyldendal.

I 2004 udgav Holbæk Amts Venstreblad (nu Medieselskabet Nordvestsjælland) en serie artikler om Henrik Swane, som bagefter udkom samlet i bogen "Henriks Historie", skrevet af Lisbeth A. Rasmussen.

Desuden bliver Sigurd Swane omtalt i værker om samtidige kunstnere, fx Fritz Syberg, Johannes Larsen, Christine Swane og Harald Giersing.

Arkiver med Swane-papirer

Der er flere arkiver med breve, dagbøger og andre materialer om/af Sigurd Swane.

 • Malergården. Kontakt: Jesper Knudsen, Odsherreds Kunstmuseum, jsk[at]vestmuseum.dk
 • Lise Foghs Swane-arkiv. Kontakt: Lise Fogh, LF[at]condiv.dk
 • Det Kgl. Bibl., Håndskriftsamlingen
 • Nogle breve til og fra Sigurd Swane findes i det digitaliserede arkiv "Fynbomalernes arkiver" under "Kilder til dansk kunsthistorie".

Kilder på internettet om Swane

Her kan du finde oplysninger om Sigurd Swane, hans kunst, familie og Malergården:

 
Hanne og Henrik
 
Gerda og maleriet "Emigranterne"

Anekdoter og historier

Mange mennesker har mødt og kendt familien Swane. Odsherreds Kunstmuseum og Malergården får henvendelser fra folk, som fortæller en lille historie, de har oplevet med familien.
Malergården/Museum Vestsjælland inviterede derfor i 2018 til Malergårdens Huskeklub, hvor man kunne møde op og fortælle sine historier. Resultatet er foreløbig en podcast med titlen "Vi husker Swanerne på Malergården".

Sociale medier

Hashtags
Når forskere, frivillige og interesserede viser billeder eller skriver om Swanerne på de sociale medier, så opfordres de til at bruge standardiserede hashtags. Fx på Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram, ….
Brug gerne: #sigurdswane; #henrikswane; #gerdaswane; #hanneswane; #agneteswane; #christineswane; #larsswane

Domænenavne
Jeg har købt og dermed reserveret domænenavnene sigurdswane.dk og swane.dk til senere brug i Swane-forskningsverdenen.

Forskning i Sigurd Swane

Der er flere forskere og kunsthistorikere, som har beskæftiget sig med Sigurd Swane og hans familie.

Her er en liste over dem, som jeg har kendskab til:

 • Jesper Knudsen, Museumsinspektør, Odsherreds Kunstmuseum
 • Britta Tøndborg, Forskningschef, Museum Vestsjælland
 • Mikael Wivel, dr. phil., kunsthistoriker
 • Lennart Gottlieb, dr.phil., kunsthistoriker
 • Erland Porsmose, Museumsdirektør, Østfyns Museer
 • Mette Højsgaard, Fine Arts Consultant
 • Ulrike Brinkmann, freelance kunsthistoriker
 • Inge Lise Mogensen Bech, PhD-stiupendiat, AU
 • Merete Mørup, cand.mag. i kunsthistorie
 • Lise Fogh, mag.art. i litteraturvidenskab

Hvis du kender andre, så send gerne navne til mig.

Om

Denne hjemmeside
Den er tænkt som et arbejdsredskab og deling af forskning om Sigurd Swane. Desuden som almen oplysning.
Den administreres af Lise Fogh.
Jeg tager med glæde imod ris, ros, rettelser og tilføjelser, som jeg så vil dele her.

Foto af Sigurd Swane med staffeli er taget af sønnen Henrik Swane i 1964. Gengivelserne af Swane-malerierne er hentet fra Malergårdens Facebook-side.

Lise Fogh
Jeg er magister i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet.

Min interesse for Sigurd Swane skyldes, at jeg er i familie med ham. Sigurd Swane og min mormor var fætter og kusine, og min mor kom på Malergården som ung. Også jeg har besøgt familien dér masser af gange, dog mest efter Sigurd Swanes død.

For et par år siden overtog jeg to m3 efterladte papirer fra familien - en blanding af breve, huskesedler, regninger, dagbøger etc. Det er dette materiale, som jeg nu gradvist er ved at arbejde mig igennem og ordne, så det også er tilgængeligt for andre interesserede, fx kunsthistorikere.

Publicerede resultater
Foruden denne webside har jeg skrevet en artikel om Sigurd Swanes ophold i Kerteminde 1910-11. Den er udkommet i Cartha 2015/16, årsskriftet udgivet af Østfyns Museer.

Jeg har holdt et foredrag med titlen "I Swanernes hjulspor", som beskriver min rejse til de steder i Portugal, hvor familien Swane opholdt sig i 1950'erne. Desuden et foredrag med titlen "Modernisme i Paris og kærlighed i Kerteminde" om Sigurd Swanes rejse til Paris i 1907 og hans venskab med fynbomalerne. Et kort referat af dette foredrag findes her Malergårdens Venners webside.

Jeg har bidraget med uddrag og citater fra Sigurd Swanes breve og erindringer til kataloget i bogform, som er udgivet i forbindelsen med Swane-udstillingen, som blev vist i 2016-17, først på Øregaard Museum, og sidst på Odsherrreds Kunstmuseum fra september 2016 til februar 2017.

Kontakt

Lise Fogh
Berggreensgade 50
DK-2100 København Ø
Mobil +45 5090 9214
lise[at]lisefogh.dk
;
www.lisefogh.dk

Mine data på LinkedIn


Nogle af Sigurd Swanes breve i mit arkiv


En rejsedagbog og et par af de 25 kapsler med dokumenter på Det Kongelige Bibliotek